Hvem kan deltage i fester som grundejerforeningen inviterer til?

Retningslinjer for arrangementer på Lærkebakken – Hvem må deltage?

Vejfest:

Lærkebakkens beboere, inkl. kærester.

Fraflyttede børn kan deltage i vejfesten mod betaling af en kostpris (ca. en gennemsnitspris delt med gennemsnitsantal deltagere, dvs. ca. 150 kr.) + evt. deltagergebyr, til dækning af udgifter til fx mad.

Fastelavn:

Lærkebakkens beboere, deres børn og børnebørn.

Marts 2012

Bestyrelsen.

Del siden