Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 er fastlagt til Fredag den 24. juni kl. 18 

Generalforsamling 2021 - afholdes 13. august 2021 i fri luft

Lærkebakkens Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen som blev udskudt af corona smittefare bliver nu gennemført fredag den 13. august kl. 18 med efterfølgende grill fest.

STED:  Lærkebakkens østlige ende

Herefter er Dagsorden:

 1.      Valg af stemmetællere
 2.      Valg af dirigent
 3.      Formandens beretning
 4.      Aflæggelse af regnskab
 5.        Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg - kasserer
 6.      Valg af suppleanter.  
 7.      Valg af revisor.  
 8.      Forslag fra bestyrelsen:
  1. A.     I mange år har det været praksis, at bestyrelsens medlemmer betaler ½ kontingent. Det foreslås derfor at dette fortsætter.

Begrundelse for forslaget: Bestyrelsen har ikke kunnet finde den tidligere beslutning herom i tidligere referater.

Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.

 1. B.     Bestyrelsen foreslår at generalforsamlinger fremover afholdes om sommeren. – Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.
 2. 9.     Forslag fra medlemmer:

Forslag fra Benny Christiansen Lærkebakken nr. 8

Regnskab & formandens beretning fremsendes til alle medlemmer af grundejerforeningen inden generalforsamling, så medlemmer der er fraværende til generalforsamlingen,  får mulighed for at komme med kommentarer, eller stille forslag på baggrund af regnskab & beretning fra formanden, og derved er det ikke kun de deltagende medlemmer der kan kommentere / stille forslag.

Derudover kunne det være fint hvis I vil ligge referater fra bestyrelsesmøder ind på hjemmesiden, eller udsende dette til alle medlemmer, så vi er orienteret om hvad der sker her på vejen 

10.Fastsættelse af kontingent

11.evt.

grundejerforeningen er herefter vært ved et grillarrangement

 

Deltagerne er grundejere, der er ejere af parceller på Lærkebakken

Oplys om din mailadresse til grundejerforening@damuko.dk og få hurtig kommunikation – husk også at fortælle hvis du får ny mailadresse.