Fibias arbejde næsten afsluttet

Bestyrelsen har søndag den 8. maj været på vejvandring for at inspicere situationen efter Fibias gravearbejde. Vi kan herefter konstatere, at Fibia ser ud til kun at mangle den sidste finnish.

Generalforsamling 2021

HJERTESTARTER-DEMONSTRATION

Hjertestarterens funktion blev demonstreret ved Dagli’Brugsen i september. Der var et fremmøde på ca. 40 og vi fik en times demonstration af hjertestarterens funktion samt en masse gode råd - tak for det og lad os håbe det aldrig bliver aktuelt.

 

Venlig hilsen

Lærkebakkens Grundejerforening

www.laerkebakken.dk

CORONA VIRUS FOREBYG SMITTE
Lærkebakken er et relativt sikkert sted at opholde sig, men alle skal alligevel være opmærksomme, hensynsfulde og tage de nødvendige forholdsregler.