Planlagte bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling

Her vil du kunne se hvornår bestyrelsen fremover afholder sine ordinære møder i året 2021 frem til næste ordinære generalforsamling 2022.

17. september 2021

10. december 2021

18. marts 2022

24. maj 2022

Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde fredag den 18. marts 2022 kl. 11.00

Afholdt hos Karsten Klok Lærkebakken 12

Til Stede: Marianne, Kristine, Karsten og Per

dagsorden:
1. Regnskabet.                Vejkonto foreslås nedlagt og overgår til samlet driftskonto.                     Punktet optages på dagsorden for generalforsamling.


2. Evaluering af gravearbejdet (Fibia).  Bestyrelsen konstaterer at arbejdet er udført pænt.


3. Køb og salg af boliger på bakken. Drøftet


4. Fastsættelse af dato for vejfest/generalforsamling. Dato besluttet til 24. juni 2022


5. Eventuelt: Bestyrelsen er tilfreds med vores nye snerydnings- og saltningsselskab – vi sparer endda penge.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 24. maj kl. 9.00 hos Marianne


 

 

Referat Fra bestyrelsesmøde afholdt fredag den 17/9 2021

Mødet blev afholdt i nr. 14 hos Mariane

Til stede: Marianne, Karsten og Per – afbud fra suppleanten p.gr.af rejse

1. Evaluering af generalforsamlingen med efterfølgende socialt samvær.

Der er konstateret stor tilfredshed med arrangementet hvilket giver

anledning til gentagelse næste år.

2. Udfordringer ved skybrud.

Ved skybrud får Lærkebakkens kloaksystem nogle udfordringer p. gr. af vejens hældning. Erfaringsmæssigt har det betydning, at de enkelte grundejere renholder fortove og kantstene for nåle, blade og andet affald, som ved regn samler sig ved kloakristene og hindrer vandet i at blive ledt væk.

3. Kommende møde.

Forslag til mødedag: fredag den 26/11 kl. 11 hos Per. Den endelige dato vil afhænge af om suppleanten kan deltage. Kristine i nr. 29 spørges efter hjemkomst fra ferie.


 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2021

Mødet blev afholdt hos Per på Solbakken 41

Til stede: Marianne nr. 14, Karsten nr. 12, Kristine nr. 29 og Per nr. 27

1.     SNERYDNING: Der er indgået aftale med nyt firma som varetager snerydning og saltning på Lærkebakken – Det er også blevet afprøvet og vi konstaterer at det virker.

2.     HUL I VEJEN: Det blev i efteråret konstateret hul i vejen ud for nr. 7. Her var der opstået et brud på regnvandsafløbet. Skaden blev udbedret af ABC kloakservice til en pris på 15.000 kr. + moms. Vi skal fremover være opmærksomme på om der er regnvandsbrønde som ikke fungerer. – Entreprenør Finn Knudsen rådføres om regnvandsbrøndenes tilstand og fremtid.

3.     EVT.  Karsten har talt med kommunen og fartdæmpende foranstaltninger på vejen – evt. malet et ”max 20 km/t” tegn på kørebanen, samt hajtænder ved indkørslen fra T krydset samt ved vejens udkørsel til Gammel Nyrupvej. Kommunen forventes at vende tilbage om sagen.

4.     NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Planlagt til fredag den 18. marts 2022 kl. 11 hos Karsten Klok i nr. 12.

Referent Per Johannesson