Planlagte bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling

Her vil du kunne se hvornår bestyrelsen fremover afholder sine ordinære møder i året 2021 frem til næste ordinære generalforsamling 2022.

 17. september 2021

  26. november 2021

Referater fra bestyrelsesmøder vil i fremtiden kunne læses her

Referat Fra bestyrelsesmøde afholdt fredag den 17/9 2021

Mødet blev afholdt i nr. 14 hos Mariane

Til stede: Marianne, Karsten og Per – afbud fra suppleanten p.gr.af rejse

1. Evaluering af generalforsamlingen med efterfølgende socialt samvær.

Der er konstateret stor tilfredshed med arrangementet hvilket giver

anledning til gentagelse næste år.

2. Udfordringer ved skybrud.

Ved skybrud får Lærkebakkens kloaksystem nogle udfordringer p. gr. af vejens hældning. Erfaringsmæssigt har det betydning, at de enkelte grundejere renholder fortove og kantstene for nåle, blade og andet affald, som ved regn samler sig ved kloakristene og hindrer vandet i at blive ledt væk.

3. Kommende møde.

Forslag til mødedag: fredag den 26/11 kl. 11 hos Per. Den endelige dato vil afhænge af om suppleanten kan deltage. Kristine i nr. 29 spørges efter hjemkomst fra ferie.