Bestyrelses medlemmer - se her.

Marianne Skøtt, Formand

Lærkebakken 14

4400 Kalundborg

tlf. 22 32 40 25

E-mail: skoett.marianne@gmail.com

 

Karsten Klok (kasserer)

Lærkebakken 12


4400 Kalundborg


tlf. 22 86 51 08

mail: klok@ka-net.dk

 

 

Per Johannesson (sekretær)

Lærkebakken 27


4400 Kalundborg


Tlf. 59 50 95 92 og 40 14 75 90


E-mail: havudsigterne@gmail.com

 

 

 

 

 

 

suppleant

 

Kristine Hellmann Madsen

Lærkebakken 29

4400 Kalundborg

tlf. 22 83 35 95